Als efectes de les disposicions de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, Assegurances Farrús informa al client i / o visitant d’aquesta pàgina que totes les dades que faciliti en qualsevol moment i de forma voluntària a Assegurances Farrús o als seus treballadors, s’inclouran en un fitxer de dades de caràcter personal legalitzat i inscrit en el Registre General de Protecció de dades i que es manté sota la responsabilitat d’Assegurances Farrús.

RAMON FARRÚS MESALLES, Corredor d’Assegurances inscrit a la DGS amb el núm de Registre F-620. Concertada pòlissa de Responsabilitat Civil i continuitaat garantia conformi l’Art. 15, Llei 9/1992 de 30 d’abril.

La principal finalitat d’aquest fitxer és la de mantenir la relació contractual amb el client i la realització d’estudis estadístics. Qualsevol ús de les dades personals diferent als esmentats requerirà el consentiment previ i exprés del client. Per la qual cosa podrà dirigir-se personalment a les dependències de l’empresa situades en Carrer Ramon i Cajal, 6 25003 Lleida.

Assegurances Farrús. es compromet a complir la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-les i prendre totes les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o utilització no autoritzada, i tenint sempre en compte l’estat de la tecnologia disponible.

Altrament podrà consultar la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal a la web de l’Agència de Protecció de Dades www.agpd.es

Per a qualsevol consulta o ampliació d’informació no dubti en posar-se en contacte amb nosaltres:

Tel .: 973 26 80 70