EMPRESES

PIME

Tot tipus de solucions per al teu negoci

Comerços

Les millors cobertures per al teu comerç

 Oficines

Les millors cobertures per al seu local professional

  RCG

Garanteix afrontar els seus problemes legals, professionals i/o patrimonials

 Transports

Tranquil.litat a Terra, Mar i Aire

 Avaria de maquinària

Asseguri la seva maquinària

 RCG professional

Asseguri la seva activitat professional

 Defensa jurídicas

Assegurança destinatda a protegir, assessorar i defensar les seves necessitats i drets

Accidents personals, convenis i col·lectius

empresa-imatge

Oferim la total cobertura exigida pels diferents convenis laborals i/o personals

Vida, col·lectius i/o personals

La millor assegurança de vida que pugui necessitar

Subsidis, malalties, accidents, hospitalització

Gaudeixi d’ingressos durant la seva baixa laboral per malaltia, accident i/o hospitalització