AUTÒNOMS

RCG

Garanteix afrontar els seus problemes legals, professionals i/o patrimonials

 Vida

Cobreix el risc de mort o invalidesa

Accidents

sector

Oferim la total cobertura exigida pels diferents convenis laborals i/o personals

 Subsidis, enfermetat, accidents, hospitalització

Gaudeixi d’ingressos durant la seva baixa laboral per malaltia, accident i/o hospitalització

Defensa Jurídica 

Quedi protegit, assessorat i defensat en les necessitats, drets i interessos dels autònoms

 Retirada permís de conduir

cotxe

Subsidi mensual, gestió de multes, ajuda per a realitzar el curs de recuperació de punts i/o carnet.